Pune, Mumbai, Sambhajinagar

office@chanakyamandal.org

08069015452

bg_image

GS 3

‘उत्तीष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्नीबोधत’ या संस्कृत मंत्राचा अर्थ ‘उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका’ असा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात याचा मूलमंत्र म्हणून पुन्हा एकदा आठवण करून देणारे व्यक्तिमत्त्व कोण?

स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेबाबत (SJSRY) खालील विधानांचा विचार करून अचूक विधान/ने ओळखा. (अ) डिसेंबर 1997 मध्ये NRY, UBSP, PMIUPEP या 3 योजनांच्या एकत्रीकरणातून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. (ब) या योजनेचा खर्च केंद्रशासन आणि राज्यशासन अनुक्रमे 50% व 50% करणे, अपेक्षित होते.

स्फूर्ती योजना' (SFURTI) खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?

अपंग मुलांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे, भेदभाव कमी होणे आणि यासाठी त्यांना सामान्य शाळेतच समाविष्ट केले जाऊन समान वागणूक मिळावी अशी मागणी पुढीलपैकी कशाद्वारे करण्यात आली?

सर्व शिक्षा अभियानाबाबत खालील विधानांचा विचार करा. (अ) प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणासाठी 2000-01 मध्ये हे अभियान सुरू करण्यात आले. (ब) या अभियानासाठी जागतिक बँक तसेच युनिसेफचे सहकार्य मिळाले. (क) या अभियानांतर्गत 2003 पर्यंत सर्व मुलांना शाळेत दाखल करण्याचे तर 2007 पर्यंत सर्व मुलांना 5 वर्षांचे प्राथमिक शालेय शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

सरोगसी नियमन विधेयक, 2019' बाबत खालील तरतुदींचा विचार करून योग्य विधान/ने ओळखा. (अ) या विधेयकानुसार केंद्रीय स्तरावर 'राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ' तर राज्य स्तरावर 'राज्य सरोगसी मंडळाची' स्थापना करण्यात येईल. (ब) या विधेयकातील तरतुदींनुसार देशातील व्यावसायिक सरोगसीला प्रोत्साहन देण्यात येईल. (क) भारतीय दांपत्याला परोपकारी सरोगसीची परवानगी देण्यात येईल.

संयुक्त राष्ट्र बाबत (UNO) योग्य विधाने ओळखा. (अ) 25 एप्रिल 1945 येथील सॅनफ्रान्सिस्को परिषदेमध्ये 50 संस्थापक सदस्य उपस्थित होते, त्यात 51वा सदस्य देश पोलंड उपस्थित नव्हता. (ब) भारत या संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. (क) संघटनेची प्रमुख अंगे सहा आहेत. सर्व प्रमुख अंगांचे मुख्यालय न्युयॉर्क येथे स्थित आहे. (ड) संयुक्त राष्ट्राच्या 15 विशेषीकृत संघटना आहेत. त्यात ILO ही संयुक्त राष्ट्राची पहिली विशेषीकृत संघटना आहे.

महिलांविरोधी हिंसाचार रोखण्यासाठी उपाययोजना विकसित करण्यासाठी ___________ ही संस्था अशासकीय संस्थांसमवेत सेवांची उपलब्धता सुधारण्यासाठी कार्य करीत आहे.

सच्चर समिती विषयी पुढीलपैकी चुकीचे विधान ओळखा.

खालील विधानांचा विचार करून योग्य विधान/ने निवडा. (अ) बालकामगारांवर प्रतिबंध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने 1992 मध्ये आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (IPEC) सुरू केला. (ब) यामध्ये सहभागी होणारा भारत हा पहिला देश होता.

शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीबद्दल खालील विधाने तपासा. (अ) या कायद्यानुसार 2010 पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. (ब) या समितीमध्ये एकूण 12 ते 16 सदस्य असतील व त्यापैकी 75% सदस्य हे पालक असतील. (क) उरलेले 25% सदस्य हे शाळेतील शिक्षक, शिक्षक तज्ज्ञ आणि स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतील. (ड) शाळेचे मुख्याध्यापक समितीचे पदसिद्ध सचिव सदस्य असतील तर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या समिती मधूनच निवडले जातील. (इ) या समितीमध्ये महिलांचे प्रमाण 33% असावे अशी तरतूद आहे.

_________________ ला भारतातील शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा म्हणून ओळखले जाते.

विद्यालक्ष्मी' हे वेब पोर्टल खालीलपैकी कोणत्या उद्देशाने सुरू करण्यात आले?

लैंगिक असमानता निर्देशांबाबत (Gender Inequality Index) योग्य विधाने निवडा. (अ) या निर्देशांकाची सुरुवात 2010 सालापासून झाली. (ब) जनन आरोग्य, सबलीकरण, श्रम बाजारातील सहभाग या निर्देशकांचा वापर (GII) मोजण्यासाठी करतात.

मुले व मुली असा अभ्यासक्रमामध्ये भेद नको व मुलींचे शिक्षण ही एक विशेष समस्या समजली जावी, अशी सूचना सर्वप्रथम ______________ यांच्या अहवालामध्ये करण्यात आलेली होती.

राष्ट्रीय साक्षरता मिशनबद्दल योग्य पर्याय ओळखा. (अ) 5 मे 1978 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 चा एक भाग म्हणून सुरुवात करण्यात आली. (ब) 15 ते 35 वर्षे वयोगट हे त्याचे लाभार्थी आहेत. (क) 1990 पर्यंत 3 कोटी तर 1995 पर्यंत 5 कोटी प्रौढ निरक्षरांना साक्षर बनवण्याचे लक्ष ठेवले होते. (ड) ग्रामीण भागातील महिला अनुसूचित जाती जमाती यांच्यावर मुख्य भर देण्यात आला होता.

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान ___________ या वयोगटातील निरक्षरांना कार्यात्मक साक्षरता देण्यासाठी राबवले जाते.

2002 साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय संविधान कार्य पुनर्विलोकन आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution) समितीने MPLADS योजना बंद करावी अशी शिफारस केली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेबद्दल (NCERT) खालील विधानांचा विचार करून योग्य विधान/ने निवडा. (अ) केंद्र व राज्य सरकारांना शालेय शिक्षणाशी संबंधित/शैक्षणिक बाबींबद्दल मदत व सल्ला देणारी सर्वोच्च संघटना आहे. (ब) 'ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये' हे या परिषदेचे बोधवाक्य आहे. (क) या परिषदेच्या अजमेर, भोपाळ, भुवनेश्वर, म्हैसूर आणि शिलाँग येथे 5 प्रादेशिक शिक्षण संस्था आहेत.

1962 मध्ये युनेस्कोने स्थापन केलेल्या 'शैक्षणिक नियोजनकार व प्रशासकांसाठी आशियाई प्रादेशिक केंद्राचे' खालीलपैकी कोणत्या संस्थेत रुपांतर करण्यात आले आहे?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2019 मध्ये शालेय अभ्यासक्रम आकृतीबंध .......... ठरवण्यात आला आहे.

शिक्षण ही आजची व उद्याची एकमेव द्वितीय अशी गुंतवणूक आहे _____________ चे प्रमुख तत्त्व आहे. (अ) माध्यमिक शिक्षण आयोग (ब) विद्यापीठ शिक्षण आयोग (क) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 1986 (ड) भारतीय शिक्षण आयोग

भारतातील शिक्षणासंबंधातील विविध योजना/सुधारणा व त्यांची सुरू झालेली वर्षे यांच्या जोड्या लावा. (अ) पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (i) 2014 (ब) सर्व शिक्षा अभियान (ii) 2009-10 (क) उन्नत भारत अभियान (iii) 2001 (ड) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान (iv) 1968 (अ) (ब) (क)

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 बाबत खालीलपैकी अयोग्य विधान कोणते?

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 नुसार 2045 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यासाठी खालीलपैकी कोणती लक्ष्ये निर्धारीत करण्यात आली आहेत? (अ) शिशू मृत्यू दर प्रति हजारामागे 30 पेक्षा कमी करणे. (ब) माता मृत्यू दर प्रति लाखामागे 100 पेक्षा कमी करणे. (क) 80% संस्थात्मक प्रसूती आणि 100% कुशल दायीद्वारे प्रसूतीचे उद्दिष्ट गाठणे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाबाबत अयोग्य विधानांचा/विधानाचा पर्याय निवडा. (अ) आयोगाचे अध्यक्षपद नेहमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशासच दिले जाते. (ब) आयोगातील सदस्य व अध्यक्षांची नेमणूक पंतप्रधान करतात. (क) अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल 3 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे होऊपर्यंत असेल. (ड) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष म्हणून न्या. रंगनाथ मिश्रा यांनी काम पाहिले होते.

राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना केव्हा झाली?

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थांबाबत (NITs) खालीलपैकी अयोग्य विधान कोणते?

राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाची पाच लक्षणीय क्षेत्रे _______________

राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष ______________ हे होते.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) बाबत खालीलपैकी अचूक विधाने कोणती? (अ) या अभियानाचा आराखडा व अंमलबजावणीची प्रक्रिया 1978 च्या अल्मा अटा निवेदनामध्ये दिलेल्या प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या तत्त्वांनी प्रभावित झाली आहेत. (ब) या अभियानांतर्गत 12व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस 2017 पर्यंत एकूण जनन दर 2.0 पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. (क) या कार्यक्रमातंर्गत सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी पंचायती राज संस्थांना प्रशिक्षण देणे, अपेक्षित आहे.

राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानाबद्दल योग्य पर्याय ओळखा. (अ) 24 एप्रिल 2018 या दिवशी सुरुवात करण्यात आली. (ब) या अभियानात पंचायतराजमधील निर्वाचित सदस्यांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला जातो. (क) सुरुवातीला 117 महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यात सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्व राज्यात सुरू केले

भारताच्या क्षयरोग निर्मूलन प्रयत्नांबद्दलच्या खालील विधानांपैकी अचूक विधाने कोणती? (अ) 1997 पासून भारतात सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमास सुरुवात झाली. (NTCP) (ब) जानेवारी 2020 मध्ये केंद्र सरकारने या कार्यक्रमाचे नामकरण 'राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम' (NTEP) असे केले. (क) 2030 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलन करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने योजनेच्या नावात बदल करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचे (RUSA) मुख्य उद्देश कोणते आहेत? (अ) उच्च शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारणे. (ब) उच्च शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करणे. (क) अभ्यासक्रम आणि परीक्षांमध्ये सुधारणा करणे. (ड) शैक्षणिक संस्थांचा विस्तार उच्च शिक्षणाची सुविधा नसलेल्या प्रदेशात करणे.

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (RUSA) बाबत खालीलपैकी अचूक विधाने कोणती? (अ) या अभियानाची सुरुवात 2013 मध्ये झाली. (ब) या योजनेचा उद्देश 11व्या पंचवार्षिक योजनेत उच्चशिक्षणाचा सहभाग दर (GER) 32% पर्यंत वाढवणे. (क) या अभियानात केंद्र-राज्य वाटा 65 : 35 प्रमाणात (नव्या पुनर्रचनेनंतर 60 : 40) ठरवण्यात आला होता.

2017 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचे पुढीलपैकी कोणते लक्ष्य नाही?

राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल 2019 बाबत खालील विधानांचा विचार करून योग्य विधाने निवडा. (अ) ऑक्टोबर 2019 मध्ये जाहीर झालेला हा अहवाल एकूणामध्ये 14वा अहवाल होता. (ब) हा अहवाल 'सेंट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजन्स' (CBHI) ही संस्था तयार करते. (क) 2005 सालापासून प्रसिद्ध करण्यात येणारा हा अहवाल दर दोन वर्षांनी तयार करण्यात येतो. (ड) या अहवालानुसार राष्ट्रीय पातळीवर महिलांसाठी विवाहाचे सरासरी वय 22.2 वर्षे होते.

अटल पेन्शन योजने संबंधी चुकीचे विधान ओळखा. (अ) 18 ते 40 वर्ष वयोगटातील बँक खातेधारक या योजनेचे लाभार्थी असतील. (ब) ही योजना फक्त असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी आहे. (क) यामध्ये वयाच्या साठ वर्षानंतर एक हजार ते पाच हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळवण्याची तरतूद केलेली आहे.

युरोपीयन युनियन (EU) संदर्भात योग्य पर्यायाची निवड करा.

व्ही. व्ही. गिरी राष्ट्रीय कामगार संस्था पुढीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे?

पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्था पुढीलपैकी कोठे आहे?

लोकसेवा केंद्र योजना यासंबधी योग्य विधान/ने ओळखा. (अ) याचा उद्देश तरुणांना स्वरोजगारासंबंधी प्रशिक्षण देणे असा आहे. (ब) यासाठी 18-25 वयोगटातील तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाते. (क) प्रशिक्षणार्थींना प्रवेशाची अर्हता यासाठी नाही.

पुढील विधाने विचारात घ्या. (अ) अपंग व्यक्तींच्या हक्कांविषयी कायदा, 2016 हा कायदा अपंग व्यक्ती कायदा, 1995 ऐवजी लागू झाला आहे. (ब) या कायद्याची अंमलबजावणी जानेवारी 2017 पासून करण्यात आली. (क) या कायद्यानुसार बेंच mark अपंगत्व म्हणजेच या कायद्यात नमूद केलेल्या अपंगत्वाच्या प्रकारांपैकी एकात 30 टक्के पेक्षा जास्त अपंगत्व असणे हे होय.

महाराष्ट्र ज्ञान मंडळाने 'वेव्ह' (WAVE) हा रोजगार क्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. खालीलपैकी कशाचे WAVE हे संक्षिप्त रूप आहे.

केवळ लिहिणे, वाचण्याने आपले ज्ञान वाढत नाही, तर विविध माहिती प्राप्त करण्याकरिता यू- ट्यूबचा वापर करतो. परंतु आता आपण हळुहळू काही जन गोष्टी फक्त एकणे पसंत करतात. ऐकण्याकरता वापरले जाणारे एक माध्यम म्हणजेच _________________ होय.

पुढे दिलेल्या माहितीवरून ती कोणत्या प्रकल्पाचा संबंधित आहे ते ओळखा. हा प्रकल्प 2007 मध्ये सुरू झाला. हा प्रकल्प मिडिया लॅब एशिया याद्वारे तीन वर्षांसाठी सुरू करण्यात आला होता. याला इस्रोचे तांत्रिक सहाय्य देखील मिळाले होते. अपंगांच्या शिक्षणासाठी तसेच पुनर्वसनासाठी गुणात्मक प्रशिक्षण देणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

मानवी हक्कांची उत्क्रांती (उगम) ज्या स्रोतांमधून झाला त्यांना योग्य कालानुक्रमे लावा. (अ) पिटीशन ऑफ राईट्‌स (ब) अमेरिकन बिल ऑफ राईट्‌स (क) बिल ऑफ राईट्‌स (ड) फ्रेंच राज्यक्रांतीची तत्त्वे

जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्राच्या कोणत्या अनुच्छेदात प्रत्येकाला सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले आहे?

जोड्या लावा. (मानवी हक्काचा जागतिक जाहीरनामा - UDHR) A B (अ) सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण (i) कलम 17 (ब) मतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य (ii) कलम 7 (क) नि:पक्ष न्याय मिळवण्याचा अधिकार (iii) कलम 19 (ड) मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार (iv) कलम 10

मातृत्व लाभ कायदा 2017 यासंबंधी पुढील विधानांचा विचार करा. (अ) नोकरी करणाऱ्या महिलांना पहिल्या दोन जन्मासाठी पूर्वीच्या 12 आठवड्यांऐवजी 24 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळेल. (ब) तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बालकास दत्तक घेणाऱ्या महिलेला 12 आठवड्याची रजा मिळेल.

माता, पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण दुरूस्ती विधेयक 2019 नुसार ‘मुले’ या व्याख्येत खालीलपैकी कोणाचा समावेश होतो? अयोग्य पर्याय ओळखा. (अ) मुलगा किंवा मुलगी (ब) दत्तक मुलगा किंवा मुलगी (क) सावत्र मुलगा किंवा मुलगी (ड) जावई, सून (इ) नात, नातू

महिलांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर खालील विषय परिणाम करतात. अयोग्य पर्याय ओळखा.

योग्य जोड्या लावा (अ) जीवनज्योज व्यसनमुक्ती केंद्र (i) नागपूर (ब) सेवाधन फाउंडेशन (ii) मुंबई (क) मुक्तांगण पुनर्वसन केंद्र (iii) पुणे (ड) मोक्ष व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्र (iv) नाशिक (अ) (ब) (क) (ड)

(अ) 2011 च्या जनगणनेचा विचार करता महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या दशकीय वाढीचा वेग हा शहरी भागांमध्ये ग्रामीण भागातील वाढीच्या दुपटीपेक्षा अधिक होता. (ब) 2001 ते 2011 या 10 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचा वार्षिक वृद्धीदर हा भारताच्या याच 10 वर्षांच्या काळातील वार्षिक वृद्धीदरापेक्षा अधिक होता. वरील विधानांपैकी अयोग्य विधान/ने कोणते/ती?

महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2010 ची प्रमुख तत्त्वे खालीलपैकी कोणती? योग्य पर्याय ओळखा (अ) प्रत्येक मूल महत्त्वाचे असून प्रत्येक मुलाला शाळेत आणावे, रमवावे, टिकवावे व त्याला उत्तम शिक्षण मिळावे. (ब) विद्यार्थ्यांच्या भौतिक विकासाइतकाच सामाजिक, भावनिक व क्रियात्मक अंगाचा विकासही महत्त्वाचा आहे. (क) प्रत्येक विद्यार्थ्याला विकासाची संधी व प्रत्येक मुलाला आवडीचे व आत्मविश्वास वाढवणारे आणि त्याचे जीवन समृद्ध करेल असे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आपुलकीच्या व आनंददायी वातावरणात मिळायला हवे. (ड) केवळ नेमलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करणे हे उद्दिष्ट न ठेवता प्रत्येक विद्यार्थ्याला अध्ययन विषयाच्या प्रभुत्व पातळीपर्यंत जाण्यासाठी सक्षम बनवणे हे उद्देश ठेवणे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेबाबत योग्य विधान/ने ओळखा. (अ) ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणे, हा मुख्य उद्देश आहे. (ब) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) व नॅशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्रॅम (NFFWP) या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली. (क) एकूण रोजगार निर्मितीमध्ये स्रियांचा सहभाग 50 टक्के असणे, अनिवार्य आहे.

कायद्यात मध्यस्थांचे पॅनल बद्दल तरतूद करण्यात आली आहे. ती अशी – (अ) कलम 75 (ब) सदस्यांचा कालावधी : 5 वर्षे असेल. एक वेळा पुनर्नियुक्ती होऊ शकते. (क) नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार चालतील. (ड) त्यांची तुलना आपण लोकपालाशी करू शकतो. (इ) त्यांनी दिलेला निर्णय संबंधीतावर बंधनकारक असेल. अयोग्य पर्याय ओळखा.

शिक्षणाचा संबंध उत्पादन क्षमतेशी जोडावा, अशी शिफारस ____________ ने केली.

शिक्षण आयोग (1964-66) या अहवालाचे शीर्षक _______________ हे होते.

भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी देशात 'भारतीय तंत्रज्ञान संस्था' (IITs) या संस्था स्थापन कराव्यात ही संकल्पना सर्वप्रथम मांडणारे व्यक्ती आणि स्वातंत्र्यानंतर अशा संस्था स्थापन करण्यात अग्रेसर भूमिका बजावणारे व्यक्ती अनुक्रमे कोण होते?

भारतातील भूमी/जमीन सुधारणा कार्यक्रमाचे मुख्य दोन हेतू कोणते? (अ) शेती उत्पादन वाढवणे (ब) गामीण विकास (क) सामाजिक न्याय (ड) दारिद्र्य निर्मूलन

2005 मध्ये सुरू झालेल्या भारत निर्माण योजनेत खालीलपैकी कोणत्या मूलभूत सुविधांचा समावेश होतो? (अ) पाणीपुरवठा (ब) स्वच्छता (क) रस्ते (ड) शहरी गृहनिर्माण (इ) विद्युत सेवा (ई) दूरध्वनी

बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम 2016 संबंधी पुढील पैकी चुकीचे विधान ओळखा.

प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम, योजनेबाबत अयोग्य विधान कोणते?

योग्य जोड्या लावा. (अ) श्रम रत्न (i) 60 हजार (ब) श्रम देवी (ii) 1 लाख (क) श्रम वीर (iii) 40 हजार (ड) श्रम भूषण (iv) 2 लाख (अ) (ब) (क) (ड)

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत राज्य स्तरावर अंमलबजावणी/ समन्वयन अधिकारी म्हणून कोण कार्य करते?

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेबाबत अयोग्य विधान कोणते? या योजनेची सुरुवात _____________ करण्यात आली.

(अ) जुलै 2015 मध्ये विविध तीन योजनांच्या एकत्रीकरणातून प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना सुरू करण्यात आली. (ब) या योजनेचे उद्दिष्ट जल वापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे तसेच सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा विकास करणे हे होते. वरीलपैकी अयोग्य विधान/ने कोणते/ती

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कोणत्या प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आले आहे?

Self Employed Women’s Association (SEWA) संघटनेची स्थापना कोणी केली?

खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा. (अ) नैसर्गिक आपत्ती निवारणाची जबाबदारी पूर्वी केंद्र शासनातील गृह मंत्रालयांतर्गत होती. (ब) सध्या ही जबाबदारी कृषी मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आलेली आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण (2020)' अंतर्गत वेगवेगळ्या संस्थांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या संस्थांमध्ये खालीलपैकी कोणत्या संस्थांचा समावेश होतो? (अ) ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ब) नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (क) भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) (ड) बहुशास्रीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठांची स्थापना (MERU)

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 बाबत अचूक विधाने निवडा. (अ) 2020 मध्ये मंजुरी देण्यात आलेले तिसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 34 वर्षे जुन्या 1986 च्या शैक्षणिक धोरणाची जागा घेणार आहे. (ब) या धोरणाचा मसुदा डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा समितीने तयार केला. (क) या धोरणानुसार राज्य आणि केंद्राचा शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या 6% पर्यंत वाढवण्यात येईल. (ड) नवीन धोरणानुसार शालेय शिक्षणाचा आकृतीबंध 5+3+3+4 करण्यात येईल.

पुढीलपैकी अयोग्य जोडी ओळखा.

संस्था व त्यांचे घोषवाक्य यांच्या योग्य जोड्या जुळवा. (अ) तांत्रिक शिक्षण संचालनालय (DTE) (i) गुरूर्गुरुतमो धाम (ब) व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) (ii) राष्ट्रोद्धराय ‌तंत्र शिक्षणम् (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) (iii) योगः कर्मसु कौशलम् (ड) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) (iv) कौशल्यम् बलम (अ) (ब) (क) (ड)

खालील विधानांचा विचार करा. (अ) तांत्रिक शिक्षण गुणवत्ता वाढ कार्यक्रम (TEQIP) यासाठी युनेस्को निधी पुरवते. (ब) व्यावसायिक शिक्षणामध्ये सध्या सुरू असलेल्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्यातील तंत्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. वरील विधानांपैकी अयोग्य विधान/ने ओळखा

सामाजिक विषमता व लिंगभाव विषमतेवर भाष्य करणाऱ्या खालील पुस्तकांच्या योग्य जोड्या ओळखा. (अ) जेव्हा मी जात चोरली होती : दया पवार (ब) आयदान : उर्मिला पवार (क) बलुतं : दया पवार (ड) झुटण : ओमप्रकाश वाल्मिकी (इ) अगेन्स्ट ऑल ऑड्स : किशोर शांताबाई काळे

अयोग्य असलेले पर्याय ओळखा. (अ) जागतिक कामगार संघटनेनुसार 2019 साली भारतातील 15 ते 30 वयोगटातील युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण 10.51% होते. (ब) जसे जसे शिक्षणाचा स्तर उंचावत जातो तस तसे बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होते.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) व्याख्येनुसार 'आरोग्या'च्या संज्ञेमध्ये खालीलपैकी कशाचा समावेश होतो? (अ) शारीरिक सुस्थिती (ब) गरीबी (क) रोगाचा अभाव (ड) निरक्षरता (इ) सामाजिक सुस्थिती (ई) मागासलेपणा

जागतिक आरोग्य संघटनेबाबत (WHO) खालीलपैकी अचूक विधाने ओळखा. (अ) ही संयुक्त राष्ट्राची एक विशेषीकृत संस्था असून ती संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या अधीनस्थ कार्य करते. (ब) या संघटनेची स्थापना 1948 मध्ये झाली असून तीचे मुख्यालय जीनिव्हा, स्वित्झर्लंड येथे आहे. (क) सर्व व्यक्तींसाठी आरोग्याचा शक्य तितका उच्चतम स्तर प्राप्त करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.

पुढील विधानांपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे? (अ) नवोदय विद्यालयात ग्रामीण भागातील मुलांसाठी 75% आरक्षण असते. (ब) नवोदय विद्यालयात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी अनुक्रमे 15% व 7.5 टक्केच आरक्षण असते.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाबाबत खालील विधानांचा विचार करा. (अ) माता मृत्यू व बाल मृत्यू कमी करणे, हा या कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. (ब) हा कार्यक्रम व इतर आनुषांगिक योजना राबवल्यामुळे आरोग्य संस्थांमधील प्रसूतीचे प्रमाण वाढले आहे. (क) केंद्रशासनाच्या सूचनेप्रमाणे माता व बालकांसाठी आवश्यक असणारी औषधे व लागणारे साहित्य यांचा जिल्ह्यांना राज्यस्तरावरून पुरवठा करण्यात येतो. वरीलपैकी अचूक विधाने कोणती?

खडू-फळा मोहीम _________________ अनुसार सुरू करण्यात आली होती.

मौलाना आझाद शैक्षणिक फाऊंडेशनची स्थापना -------- या उद्देशपूर्तीसाठी करण्यात आली आहे.

्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील काही व्याख्या इथे दिलेल्या आहेत. त्यापैकी अयोग्य पर्याय ओळखा.

महिला सबलीकरण केंद्रस्थानी ठेऊन खालीलपैकी कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या? (अ) उज्ज्वला योजना (ब) प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (क) स्टेप योजना (ड) अस्मिता कार्ड (इ) कन्यादान योजना (फ) किशोरी शक्ति योजना (ग) जननी सुरक्षा योजना

पुढीलपैकी अयोग्य जोडी ओळखा.

महाराष्ट्रातील व्यावसायिक शिक्षणाबाबतच्या खालील विधानांचा विचार करून योग्य विधान/ने ओळखा. (अ) महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण इ. साठी उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग प्रशासकीय विभाग म्हणून कार्य करतो. (ब) डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, ॲडव्हान्स डिप्लोमा या तंत्र शिक्षणाचे नियमन, नियंत्रण व पाहणी करण्याचे कार्य महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ करते.

शालेय अभ्यासक्रमामध्ये SUPW चा समावेश खालीलपैकी कोणत्या आयोगाच्या शिफारसींनुसार करण्यात आला होता?

ई-गव्हर्नन्सच्या फायद्यामध्ये खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा समावेश होतो? (अ) व्यवहारातील खर्च व वेळ कमी होणे. (ब) नागरिकांना सक्षम करणे व पारदर्शकता वाढवणे. (क) वाढीव कार्यक्षमता व उत्पादकतेकरिता प्रक्रियेचे पुननिर्माण करणे.

इ पाठशाला कार्यक्रमाबद्दल योग्य नसलेला/ले पर्याय ओळखा. (अ) शिक्षण मंत्रालयाच्या NME-ICT कार्यक्रमांतर्गत याची अंमलबजावणी केली जाते. (ब) साहित्य व त्याची गुणवत्ता ही शिक्षणातील महत्त्वाची अंगे असल्याने उच्च दर्जाचे अभ्यासक्रम पुरवणे हे इ-पीजी पाठशालाचे उद्दिष्ट आहे. (क) इ-पाठ्य, इ- अध्ययन, UGC-MOOCs हे या अंतर्गत 3 भाग आहेत.

खालीलपैकी कोणते देश हे आसियानचे संस्थापक सदस्य आहेत? (अ) म्यानमार (ब) मलेशिया (क) सिंगापूर (ड) इंडोनेशिया (इ) व्हिएतनाम

योग्य पर्याय ओळखा. (अ) आधुनिक भारतातील संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या वाढत आहे. (ब) भारतातील जवळ जवळ 85% कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील आहेत.

____________ हा देश आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा 124 वा सदस्य देश बनला आहे.

राष्ट्रीय संस्था व त्यांचे ठिकाण यांच्या योग्य जोड्या लावा. (अ) पंडित दीनदयाळ उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्था. (i) नवी दिल्ली (ब) राष्ट्रीय दृष्टी विकलांग संस्था. (ii) देहरादून (क) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था. (iii) सिकंदराबाद (ड) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था. (iv) कोलकाता (अ) (ब) (क) (ड)

खालीलपैकी कोणते वैशिष्ट्य अनौपचारिक शिक्षणाकरिता जरुरीचे नाही?

मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण या योजनेसंबंधी अयोग्य विधान ओळखा.

पुढील महत्त्वाच्या संस्था व त्यांची स्थापना यांच्यापैकी अचूक जोडी ओळखा.

कामगार कल्याणसंबंधित विविध कायदे/योजना व त्यांची वर्षे यांच्या योग्य जोड्या लावा. कामगार कायदे/योजना वर्ष (अ) किमान वेतन अधिनियम (i) 2008 (ब) असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा (ii) 1965 (क) कामगार पेन्शन योजना (iii) 1948 (ड) बोनस पेमेंट अधिनियम (iv) 1995

खालील वाक्ये कोणत्या संस्थेचे/कार्यक्रमाचे वर्णन करणारी आहेत? (अ) स्थापना 1965 साली झाली. (ब) Empowered Live, Resilient Nations हे घोषवाक्य आहे. (क) पृथ्वीचे संरक्षण, गरिबी निर्मूलनासाठी प्रयत्न करण्यासाठी देशांना मदत इ. कार्ये.

पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र (PESA) कायदा 24 सप्टेंबर 1996 पासून लागू करण्यात आला. त्यावेळी एकूण किती राज्यांचा समावेश करण्यात आला होता?

भारतातील मानवी हक्क चळवळीबाबत महत्त्वाची असणाऱ्या 'पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज' संस्थेबाबत अयोग्य विधान कोणते?

NME-ICT बद्दल योग्य पर्याय ओळखा. : (अ) Gross Enrollment Ratio म्हणजेच एकूण पटनोंदणीचे प्रमाण 5 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयामार्फत 2009मध्ये याची सुरुवात करण्यात आली. (ब) हे शिक्षणासाठी 'वन स्टॉप एज्युकेशनल पोर्टल' म्हणून विकसित करण्यात आले आहे.

NCERT खालीलपैकी कोणत्या टप्प्यांवर कार्य करते? (अ) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (ब) दारिद्र्य निर्मूलन (क) प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण (ड) लोकसंख्या शिक्षण

खालील विधानांचा विचार करून योग्य विधाने ओळखा. (अ) राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून कार्य करते. (ब) याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. (क) 2022 पर्यंत 300 दशलक्ष व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान, 2015 जुलै 2015 मध्ये सुरू करण्यात आले.

कुपोषणमुक्त भारत अभियानासाठी 8 मार्च 2018 रोजी जागतिक महिला दिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कोणती योजना सुरू केली?

खालीलपैकी अचूक विधान/ने कोणते/ती? (अ) कृषी व ग्रामीण पतपुरवठ्याबाबत शिखर संस्था आणि पुनर्वित्त संस्था म्हणून नाबार्ड कार्य करते. (ब) नाबार्ड भूविकास बँका, राज्य सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना पुनर्वित्तपुरवठा करते. (क) शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारसाठी नाबार्ड मदत करते.

Institute of Eminence बद्दल खालील विधाने तपासा. (अ) भारतातील 20 संस्थांना जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 100 मध्ये आणण्यासाठी UGC मार्फत ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. (ब) या अंतर्गत खासगी व सरकारी संस्थांना प्रत्येकी 1000 कोटी रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येतील. (क) 2019 पर्यन्त 3 खासगी व 8 सरकारी संस्थाना असा दर्जा देण्यात आला आहे. (ड) महाराष्ट्रातील एकही संस्थेचा यात समावेश नाही.

मध्यान्न भोजन योजनेबाबत अयोग्य विधान ओळखा.

या योजनेअंतर्गत CBSC मार्फत 9 वी ते 12 वी च्या मुलींना अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये प्रवेशासाठी मोफत ऑनलाइन माहिती उपलब्ध केली जाते.

खालील गटातून अनुसूचीत जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना ओळखा.

खालीलपैकी कोणत्या योजनांना एकत्रितपणे ‘शहर रूपांतरण अभियान’ असे म्हणतात? (अ) JNNURM (ब) स्मार्ट सिटी (क) अमृत

20 कलमी कार्यक्रमाबद्दल योग्य पर्याय निवडा. (अ) 10 एप्रिल 2007 रोजी पहिल्यांदा हा कार्यक्रम लागू झाला. (ब) यामध्ये 20 बृहतलक्ष्यी कलमे व 60 योजनात्मक धोरणे समाविष्ट आहेत. (क) पाणीपुरवठा या योजनेचा भाग नाही.

कोणत्या शास्रज्ञाने मानवी स्वभावाच्या सकारात्मक पैलुवर आधारित 'सेल्फ ॲक्चुअलायझेशन'चा सिद्धांत मांडला?

आर्थिक समावेशनासाठीची महत्त्वाची योजना म्हणून सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) ओळखली जाते. या योजनेचे 4 आयाम आहेत. खालीलपैकी गटांत न बसणारा आयाम ओळखा. (अ) आर्थिक विकास (ब) सामाजिक विकास (क) शाश्वत विकास (ड) वैयक्तिक विकास (इ) मानवी विकास

ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत राज्य आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल ___________ येथे आदेश पारित झाल्यापासून ________________ करता येते.

कलम 84 (1) नुसार वस्तु उत्पादनकर्ता खालील गोष्टींसाठी जबाबदार असेल. (अ) दोषपूर्ण/अपूर्ण सेवा (ब) सेवेबाबत संपूर्ण माहिती न पुरवणे (क) त्यावरील नमूद तरतुदींशी तो विसंगत असेल (ड) उत्पादनाच्या डिझाईनमध्ये दोष असेल (इ) सेवा वापरबाबत गरजेची चेतावणी न पुरवल्यास

खालील विधानांचा विचार करून योग्य पर्याय निवडा. (अ) 2011 च्या जनगणनेनुसार भारताच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागातील एकूण लिंग गुणोत्तरात 2001 च्या तुलनेत वाढ झालेली आढळते. (ब) बाल लिंग गुणोत्तराचा विचार करता (0 ते 6 वर्षे) 2011 मध्ये भारताच्या शहरी भागात वाढ तर ग्रामीण भागात घट झालेली आढळते. (क) 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील एकूण लिंग गुणोत्तराचा विचार करता ग्रामीण भागात वाढ तर शहरी भागात घट झालेली आढळते.

सप्टेंबर 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या 'शालेय शिक्षण गुणवत्ता निर्देशांक' बद्दल (School education quality index) खालील विधानांचा विचार करून योग्य विधान/ने ओळखा. (अ) हा अहवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून (सध्याचे शिक्षण मंत्रालय) जाहीर केला गेला. (ब) 2019 च्या या अहवालात मोठ्या राज्यांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राने तिसरे स्थान पटकावले. (क) विविध 30 निर्देशकांचा (Parameters) वापर करून हा निर्देशांक काढला जातो.

शाळासिद्धी हे वेब पोर्टल कोणी सुरू केले आहे?

ई आशय विकसनाबद्दल (e-content development) ADDIE या प्रतिमानाचे पूर्ण रूप काय?

नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणानुसार देशातला 2017-18 या वर्षाचा बेरोजगारीचा दर हा __________________ टक्के होता.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेबद्दल (ILO) अयोग्य विधानाचा पर्याय निवडा.

ज्या बालकाचे वजन 3SD पेक्षा कमी असेल तर त्याला _____________ म्हणतात.

खालील दिलेल्या विधानांपैकी अयोग्य विधान कोणते?

अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेची स्थापना ______________ च्या शिफारसीनुसार ___________ मध्ये झाली.

जागतिक मानवी तस्करीविरोधी दिन दरवर्षी कोणत्या दिवशी साजरा करण्यात येतो?

2021 साठीच्या घेण्यात येणाऱ्या जनगणनेबाबत खालीलपैकी अचूक विधाने ओळखा. (अ) 2021 ची जनगणना ही एकूणात 16वी तर स्वातंत्र्यानंतरची 8वी जनगणना आहे. (ब) 2021 च्या जनगणनेत पहिल्यांदाच ट्रान्सजेंडर प्रमुख असलेल्या घरांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. (क) पहिल्यांदाच जनगणना मोबाईल फोन ॲपद्वारा केली जाणार आहे.

नई मंझिल ही योजना पुढीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?

व्यवसायिक शिक्षण समिती संबंधी चुकीचे विधान ओळखा.

पुढीलपैकी कोणत्या पर्यायामध्ये 2011 च्या जनगणनेनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असलेली राज्ये उतरत्या क्रमाने मांडलेली आहेत?

पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा. (अ) संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून 1981 वर्ष अपंगांसाठीचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले होते. (ब) संयुक्त राष्ट्रांकडून 1983 ते 1992 हा कालावधी अपंगांसाठीचे दशक म्हणून साजरे करण्यात आले. (क) भारतात 2011 च्या जनगणने नुसार पाच प्रकारच्या अपंगत्वाचा विचार करून जनगणना करण्यात आली.

स्वावलंबन आरोग्य विमा योजनेची सुरुवात केव्हा झाली?

मानवी संसाधन नियोजनासाठी खालील टप्प्यांचा क्रम लावा

खालील विधानांचा विचार करून योग्य विधाने निवडा. (अ) महिलांविरोधी भेदभावाच्या सर्व स्वरुपांच्या निर्मूलनाचा करार (CEDAW) जागतिक स्तरावर 1979 साली स्वीकारण्यात आला. (ब) बालहक्कांवरील करार (Convetion on the rights of the Child) 11 डिसेंबर 1989 ला संमत करण्यात आल्याने 11 डिसेंबर हा दिवस 'World Children's Day' म्हणून साजरा केला जातो. (क) भारताने या कराराचा स्वीकार 1992 मध्ये केला.

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजनेच्या अंतर्गत, केंद्र सरकारने या 2022 सालापर्यंत -----------मेगावॅट (MW) अक्षय ऊर्जा स्थापित करण्याची योजना आखली आहे.

1989 मध्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणारा पहिला देश कोणता?

योग्य जोड्या जुळवा. (अ) सक्षम (i) दरवर्षी 4000 मुलींना शिष्यवृत्ती (ब) प्रगती (i) SC, ST विद्यार्थ्यांना GATE, GPAT, GRE अशा परीक्षा पास होण्यासाठी सहाय्य (क) समृद्धी (iii) तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी (ड) प्रेरणा (iv) SC, ST विद्यार्थ्यांना स्टार्ट अप सुरू करण्यासाठी (अ) (ब) (क) (ड)

अयोग्य नसलेला पर्याय ओळखा. (अ) यशपाल समितीने उच्च शिक्षणातील सर्व क्षेत्रांचे नियमन करण्यासाठी ‘उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (IRAHE)’ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. (ब) राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE), दूरस्थ शिक्षण परिषद (DEC) आणि उच्च शिक्षणाशी संबंधित व्यावसायिक परिषदांचे शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या संस्था यांचे एकत्रीकरण करून ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आणि संशोधन आयोगाची (NCHER)’ स्थापना करण्याची शिफारस केली होती.

राष्ट्रीय वयोश्री योजनेबद्दल खालील वाक्ये तपासा. अयोग्य पर्याय ओळखा. (अ) या योजनेची सुरुवात एप्रिल 2016 मध्ये झाली. (ब) दारिद्र्य रेषेखाली राहणाऱ्या वृधांसाठी आवश्यक साहित्य पुरवण्याची ही योजना आहे. (क) त्याची अंमलबजावणी अलिम्को ही संस्था करते. (ड) प्रत्येक जिल्ह्यातील लाभार्थीमध्ये कमीत कमी 50% महिला असाव्यात.

सच्चर समितीने खालीलपैकी कोणते निरीक्षण नोंदवले? (अ) देशातील 0 ते 14 वयोगटातील मुलांचे प्रमाण 23% असून मुस्लिम धर्मात हेच प्रमाण 27% आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना मोफत आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळेल याची काळजी तातडीने घेणे गरजेचे आहे. (ब) मुस्लिम समाजाने शिक्षणाच्या योग्य प्रकाराकडे लक्ष दिलेले नाही.

पुढीलपैकी योग्य पर्याय ओळखा.

भारतवाणी पोर्टल हे खालीलपैकी कोणत्या संस्थेकडून लॉंच केले गेले?

केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणारा 2019 चा बहुचर्चित ज्येष्ठ नागरिक पुरस्कार कोणाला मिळाला?

नलिनी रंजन सरकारच्या शिफारसीनूसार खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी IIT स्थापन करण्यात आल्या? (अ) खरकपूर (ब) बॉम्बे (क) कानपुर (ड) रूरकी (इ) मद्रास (फ) दिल्ली

योग्य पर्याय ओळखा. (अ) AICTE महाविद्यालयांना निधी पुरवते. (ब) UGC महाविद्यालयांना निधी पुरवत नाही.

80 च्या दशकातील नर्मदा बचाव आंदोलनात खालीलपैकी कोणत्या मुद्यांवर बोट ठेवले गेले? (अ) प्रकल्प उभारणीची निर्णय प्रक्रिया (ब) निवास (क) रोजगार (ड) संस्कृती (इ) पर्यावरणावर विपरीत परिणाम

खालीलपैकी कोणत्या संस्था एकत्र करून राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद (NCVET) स्थापन करण्यात आली. (अ) NCVT (ब) NSDA (क) NCTE

हेल्प एज इंडिया (HAI) ची स्थापना ______________ मध्ये झाली होती

तांत्रिक शिक्षण गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम (टेक्निकल एज्युकेशन क्वालिटी इम्प्रोवमेंट प्रोग्रॅम-TEQIP) या प्रकल्पासंबंधी पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा. (अ) या प्रकल्पाची सुरुवात डिसेंबर 2002 मध्ये झाली. (ब) या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळाले होते.

सूक्ष्मवित्तपुरवठ्याबाबत खालील विधानांचा विचार करा. (अ) सूक्ष्मवित्तपुरवठा म्हणजे गरीब व अल्प उत्पन्न गटांच्या कुटुंबांना वित्तीय सेवा पुरवणे होय. (ब) सूक्ष्मवित्तपुरवठा पुढील गृहितकावर सुरू केला गेला. गरीब लोक कर्जावर कमी व्याजदर देण्यास तयार असतात. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त?

सार्क (SAARC) संघटनेबाबत पुढीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही?

सार्क' संघटना सदस्य राष्ट्रातील देशांमध्ये सहकार्याची क्षेत्रे खालीलपैकी कोणती आहेत? (अ) सामाजिक घडामोडी (ब) माहिती व गरिबी निर्मूलन (क) शेती व ग्रामीण विकास (ड) संरक्षण व्यापार

खालील विधानांचा विचार करून योग्य विधाने निवडा. (अ) सामाजिकरण (Socialisation) ही सामाजिक नियंत्रणाचे सात्मीकरणात परिवर्तन वा रुपांतर करणारी एक प्रक्रिया होय. (ब) समाजातील विविध समूहांकडून व्यक्तीचे सामाजिकरण घडवून आणले जाते. त्या समूहांना सामाजिकरणाची माध्यमे, साधने व यंत्रणा असे म्हणतात. (क) कुटुंब, शाळा, महाविद्यालये, समवयस्क मित्रांचे समूह, जनसंपर्क माध्यमे इ. संस्थांकडून व्यक्तीचे सामाजिकरण घडून येते.