Pune, Mumbai, Sambhajinagar

office@chanakyamandal.org

08069015452

bg_image

Economy & Agronomy

1 / 999

वस्तू व सेवांच्या बाजारभावाच्या किंमतींच्या बेरजेला काय म्हणतात?

2 / 999

19व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत?

3 / 999

केंद्रीय नियोजन आयोगाचे स्वरूप ----- नाही.

4 / 999

भाववाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या उपायांपैकी कोणता उपाय चलनविषयक नाही?

5 / 999

WTO चा जून 2014 रोजी 160वा सदस्य झालेला देश कोणता?

6 / 999

ऑस्ट्रेलिया गट (Australia Group) कशाशी संबंधित आहे?

7 / 999

पुढीलपैकी कोणत्या निर्देशकाचा समावेश विकासाच्या आर्थिक निर्देशंकामध्ये होत नाही?

8 / 999

पुढीलपैकी कोणती समिती अप्रत्यक्ष कर चौकशी संबंधित आहे?

9 / 999

भारत कोणत्या राष्ट्रांकडून सर्वाधिक आयात करतो?

10 / 999

UNDP च्या सन 2014च्या मानव विकास अहवालाच्या बाबतीत पुढीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

11 / 999

क्रिसिल, इक्रा व केअर या संस्था कशाशी संबंधित आहेत?

12 / 999

राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाचा हिस्सा असलेला सुवर्ण चतुष्कोनापैकी कोणत्या शहरांना जोडणारी बाजू सर्वाधिक लांबीची आहे?

13 / 999

1882 मध्ये भारताचे पहिले टेलिफोन एक्सेंज कोठे स्थापन करण्यात आले?

14 / 999

गृहनिर्माणाशी संबंधित पुढीलपैकी कोणती संस्था/योजना शहरी गृहनिर्माणाशी संबंधित नाही?

15 / 999

राज कोषीय धोरणाची घोषणा पुढीलपैकी कोणामार्फत केली जाते?

16 / 999

पुढीलपैकी कोणत्या निधीतून पैसे काढण्यासाठी सरकारला संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते?

17 / 999

बँकेमार्फत दिली जाणारी अधिकर्ज सवलत पुढीलपैकी कोणत्या खात्यावर दिली जाते?

18 / 999

बँका आणि त्यांच्या स्थापनेचे वर्ष यामध्ये पुढीलपैकी अयोग्य जोडी ओळखा.

19 / 999

‘चलन वाढ अशी स्थिती आहे की, ज्यामध्ये पैशाचे मूल्य घटते आणि किंमत पातळीत वाढ होते,’ अशी चलनवाढीची व्याख्या पुढीलपैकी कोणत्या अर्थतज्ञाने केली आहे?

20 / 999

पतनिर्मिती म्हणजे काय?

21 / 999

भारतात सूचक नियोजनाचा प्रारंभ कोणत्या योजनेपासून झाला?

22 / 999

पुढीलपैकी कोणता पर्याय अयोग्य आहे?

23 / 999

पुढीलपैकी कोणते उद्दिष्ट आयात पर्यायीकरण धोरणाचे नाही असे म्हणता येईल?

24 / 999

विकसनशील राष्ट्रांमध्ये कृषि व ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी असलेल्या सरकारी मदत कार्यक्रमाचा समावेश पुढीलपैकी कशामध्ये होतो?

25 / 999

2013च्या महाराष्ट्र औद्योगिक धोरणाचे वैशिष्ट्य पुढीलपैकी कोणते?

26 / 999

मानवी दारिद्र्य निर्देशांकाचे मोजमाप खालील निकषांच्या आधारे केले जाते.

27 / 999

व्यापार-संलग्न बौद्धिक मालमत्ता हक्क करार (TRIP) पुढीलपैकी कोणत्या बौद्धिक मालमत्तांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे?

28 / 999

खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी न्यूक्लियर पार्क नियोजित नाही?

29 / 999

नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधीमध्ये मुख्यत: कोणते पैसे ठेवले जातात?

30 / 999

1 जानेवारी 1982 रोजी स्थापन झालेल्या भारतीय आयात निर्यात बँकेचे मुख्यालय पुढीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे?

31 / 999

भारतीय महिला बँकेच्या अध्यक्षा कोण आहेत?

32 / 999

विकसित भांडवलशाही देशांमधील व्यापारी चक्राच्या मंदीच्या परिस्थितीत जी बेरोजगारी दिसून येते तिला ---- बेरोजगारी असे म्हणतात.

33 / 999

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ही योजना कोणामार्फत राबविण्यात येते?

34 / 999

---- यांनी शून्याधारित अर्थसंकल्पाची संकल्पना मांडली असून ---- हे शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडणारे पहिले राज्य होय.

35 / 999

बॉटूलिनम हे जैवविष खालीलपैकी कोणत्या स्त्रोतामधून मिळते?

36 / 999

पतनियंत्रणाच्या पुढील साधनांपैकी कोणत्या साधनाचा समावेश संख्यात्मक साधनांमध्ये होत नाही?

37 / 999

‘सहकार अपयशी ठरला आहे, पण सहकारी यशस्वी झालाच पाहिजे’ असा निष्कर्ष पुढीलपैकी कोणत्या समितीने काढला?

38 / 999

भारतात परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रतिबंधित असलेली क्षेत्रे कोणती?

39 / 999

लघु उद्योग वित्त पुरवठ्याबाबत पुढीलपैकी कोणती संस्था सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्य करते?

40 / 999

सर्व उपभोग्य वस्तूंच्या रिकॉल अथवा रेफरन्स कालावधीतील उपयोगाच्या आकडेवारीस पुढीलपैकी कोणत्या संज्ञेने संबोधले जाते?

41 / 999

जागतिक बँक गटामध्ये पुढीलपैकी कोणत्या संस्थांचा समावेश होतो?

42 / 999

गृहनिर्माण क्षेत्राची सर्वोच्च संस्था म्हणून कोण काम करते?

43 / 999

SDR (Special Drawing Rights) च्या संदर्भात पुढीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे ?

44 / 999

फायब्रोसिस या आजाराला बरे करण्यासाठी जैवतंत्रज्ञानातील खालीलपैकी कोणत्या उत्पादनाचा उपयोग होतो?

45 / 999

केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेच्या (CSO) नुसार सेवा क्षेत्राचे किती प्रमुख गटांमध्ये विभाजन केले जाते?

46 / 999

भारतात आर्थिक नियोजनाचा प्रारंभ कधीपासून झाला?

47 / 999

नियोजन आयोगाने लागवड योग्य क्षेत्रावर आधारित वर्गीकरणानुसार लघु सिंचन प्रकल्प म्हणजे ____________ होय.

48 / 999

पुढीलपैकी कोणत्या वर्षी FEMA कायदा अस्तित्वात आला?

49 / 999

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना पुढीलपैकी कोणत्या वर्षी झाली?

50 / 999

राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?

51 / 999

पुढील देशांचा लोकसंख्येच्या बाबतीत उतरता क्रम लावा. 1) भारत 2) ब्राझील 3) पाकिस्तान 4) रशिया

52 / 999

भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुढीलपैकी कोणती वैशिष्ट्ये सांगता येतील? 1) कृषिक्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव 2) आर्थिक समानता 3) पायाभूत सुविधांची कमतरता 4) लोकसंख्या विस्फोट 5) गरीबी व बेरोजगारी 6) दरडोई उत्पन्नाचा कमी दरयोग्य विधाने ओळखा.

53 / 999

प्रादेशिक ग्रामीण बँक पुढीलपैकी कोणत्या गटाला कर्जपुरठा करतात? 1) ग्रामीण कारागीर 2) भूमिहीन शेतकरी/शेतमजूर 3) लघु व सीमांत शेतकरी 4) मध्यम व मोठे शेतकरी

54 / 999

1. नाबार्ड ही ग्रामीण वित्तसंस्थाना वित्तपुरवठा करणारी संस्था आहे. 2. नाबार्ड ही प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करणारी संस्था आहे. 3. शिवरामन समितीने नाबार्ड स्थापनेची शिफारस केली. 4. 9 जुलै 1988 ला नाबार्डची स्थापना झाली.

55 / 999

1. एक्झिम बँकेची स्थापना 1 जानेवारी 1984 ला करण्यात आली. 2. एक्झिम बँकेची मालकी रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. 3. एक्झिम बँकेचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. 4. या बँकेच्या स्थापनेमागील उद्देश निर्यात वृद्धी, परकीय व्यापार व गुंतवणूकीचा अधिक विकास हा होतो.

56 / 999

पुढीलपैकी कोणत्या गोष्टींवर प्रत्यक्ष कर लादले जातात?1) उत्पादनावर 2) उत्पन्नावर 3) भांडवली नफ्यावर 4) संपत्तीवर

57 / 999

योग्य जोड्या जुळवा. अ गट ब गट 1) प्राथमिक क्षेत्र i) संरक्षण सेवा 2) द्वितीयक क्षेत्र ii) संशोधन व विकास 3) तृतीयक क्षेत्र iii) रेशीम उत्पादन 4) चतुर्थक क्षेत्र iv) वीजनिर्मिती

58 / 999

2009 मध्ये नेमण्यात आलेली उषा थोरात समिती खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे. 1. अग्रणी बँक योजना सुरू ठेवली पाहिजे. 2. अग्रणी बँक योजनेत सरकारी बँकांवर मोठी जबाबदारी देण्यात यावी. 3. 2000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या प्रत्येक गावात अग्रणी बँकेने सेवा पुरवाव्यात.

59 / 999

भांडवलशाही अर्थव्यस्थेच्या बाबतीत पुढीलपैकी योग्य विधान ओळखा.1) उत्पादनाच्या साधनांच्या खासगी मालकी हक्क हे भांडवलशाहीचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. 2) वस्तू व सेवांच्या किंमती बाजारात मागणी व पुरवठ्यांच्या आधारे ठरतात. 3) उद्योग-व्यवसायाची निवड व त्यांची उभारणी यासंबंधीचे निर्णय मालक स्वतंत्रपणे घेऊ शकतात. 4) बाजारपेठेत स्पर्धेचे प्राबल्य नसते.योग्य विधाने ओळखा.

60 / 999

1. MIDC ची स्थापना यशवंतराव चव्हाण यांच्या कालावधीत 1960 मध्ये झाली. 2. औद्योगिक विकास, उद्योगासाठी जमीन, वीज, रस्ते उपलब्ध करून देणे, उद्योगाचे क्षेत्रियीकरण करून विकास केंद्रे तयार करणे हे MIDC चे कार्य आहे.

61 / 999

भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाची रचना कशी आहे?

62 / 999

2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची साक्षरता किती टक्के आहे?

63 / 999

2011-12मध्ये सेवा क्षेत्राच्या रोजगारातील हिस्सा किती होता?

64 / 999

जागतिक बँकेकडून जगातील राष्ट्रांचे आर्थिकद़ृष्ट्या विकसित व अर्धविकसित राष्ट्रे असे वर्गीकरण केले जाते. हे वर्गीकरण ---- वरून ठरते.

65 / 999

जिफेन वस्तू म्हणजे काय?

66 / 999

रोख राखीव प्रमाण (CRR) म्हणजे -

67 / 999

ग्रामीण भागातील 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना बँक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठीची योजना कोणती?

68 / 999

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंंडळाबद्दल खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत. 1. महाराष्ट्र राज्य कृषी विपणन मंडळाने ‘मार्कनेट’ नावाचे बाजाराचे संगनकिय जाळे निर्माण केले आहे. 2. या मंडळाने कृषीपणनमित्र नावाचे मासिक चालविते. 3. मंडळातर्फे पुणे-लोणावळा येथे ‘फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्र’ चालविले जाते.

69 / 999

खालील विधानांचा विचार करा. 1. CRR रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावे लागते. तर SLR बँकांना स्वतःजवळ ठेवावे लागते. 2. रोख राखीव प्रमाण वाढविल्यास बँकांना अधिक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे जमा ठेवावी लागते. 3. रिझर्व्ह बँक सरकारी कर्जरोख्यांची विक्री करून लोकांकडील पैशाचा प्रवाह स्वतःकडे वळवून पैशाचा पुरवठा नियंत्रित करत असते.वरीलपैकी योग्य विधान/ने कोणती

70 / 999

खालील विधानांचा विचार करा. 1. रिटेल म्हणजेच किरकोळ व्यापार हा राज्यसुचीतील विषय आहे.2. मल्टिबँ्रड रिटेल क्षेत्रात 49% परकीय गुंतवणुकीस परवानगी आहे.3. भारताबाहेरील व्यक्तींनी भारतीय गुंतवणूक संस्थाच्या माध्यमाने भारतीय कंपनीत केलेली गुंतवणूक म्हणजे परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) होय.वरीलपैकी योग्य विधान/ने ओळखा

71 / 999

12 व्या योजनेचे खालीलपैकी कोणते लक्ष्य आहे. 1. 12 व्या योजनेअखेर जनन दर 2.1 वर आणणे. 2. 2017 अखेर गंभीर प्रदूषण झालेल्या 80% नद्या व 2020 अखेर गंभीर प्रदूषण झालेल्या 100% नद्या स्वच्छ करणे. 3. साक्षरता 80% वर नेणे तसेच साक्षरतेतील लैंगिक असमानता 10% पेक्षा कमी करणे.

72 / 999

खालील विधानांचा विचार करा. 1. राजा चेलय्या समितीच्या शिफारशीनुसार सेवा कराच्या जाळ्यात आणल्या गेल्या. 2. 2015-16 अर्थसकंल्पनानुसार सेवा कराचा दर 14.5% करण्यात आला आहे. 3. सेवा करावरील शिक्षण उपकर वगळण्यात आला आहे.वरीपैकी योग्य विधाने ओळखा.

73 / 999

भारताच्या मानव विकास निर्देशांकाबद्दल बरोबर विधान/ने ओळखा? 1. भारताने स्वतः 2001 मध्ये विकास अहवाल तयार केला होता. 2. 2011 मध्ये दुसरा मानव विकास अहवाल भारत शासनाने प्रकाशित केला. या अहवालाचा विषय ‘सामाजिक विकासाकडे’ होता.

74 / 999

योग्य विधान निवडा 1. बिटकॉईनच्या व्यवहारांच्या संख्येवरून Pedger नावाचे यंत्र बिटकॉईनची किंमत, मागणी व पुरवठा ठरवते. 2. बिटकॉईन पॉईंट्सचे बिटकॉईन नाण्यामध्येही रुपांतर करता येते. या नाण्यांना Masascious Coins असे म्हणतात.

75 / 999

अयोग्य विधाने निवडा. 1. जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी जम्मू-काश्मीर बँक ही राज्य सरकारची बँक म्हणून काम पहाते.2. सिक्कीम राज्याने रिझर्व्ह बँकेबरोबर कर्जाची व्यवस्थापक असण्याचा करार करून सध्या रिझर्व्ह बँक ही सिक्कीम सरकारची बँक म्हणून काम पहाते.

76 / 999

अयोग्य विधाने निवडा 1. औद्योगिक कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक काढण्यासाठी एकूण 260 वस्तू व सेवा विचारात घेतात. आणि यासाठी 2001 हे आधारभूत वर्ष मानले जाते. 2. शहरी गैर शारीरिक श्रम कर्मचाऱ्यांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक हा श्रम ब्युरो प्रकाशित करते.

77 / 999

देशी सुवर्ण रोखे योजना (Sovereign Gold Bond Scheme) नुसार सोन्याचा दर कशावरून ठरवला जाईल? 1. रिझर्व्ह बँक 2. NCDEX वस्तू वायदेबाजार 3. लंडन सुवर्ण बाजार 4. डिमॅट सुवर्ण बाजार

78 / 999

स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्न समिती (National Income committee) कधी स्थापन केली.

79 / 999

सध्या भारतात किती ठिकाणी नोटांची छपाई होते?

80 / 999

1997 मध्ये गठीत केलेल्या ---- समितीने भारतात वैश्विक बँक ही संकल्पना रुजविली आहे.

81 / 999

जनधन योजनेमध्ये उघडले जाणारे खाते खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे असते.

82 / 999

‘उत्पादन’ पूर्ण रोजगार पातळीवर असतानाही उद्भवणारी बेरोजगारी कोणती?

83 / 999

योग्य विधान ओळखा 1. युरोपियन युनियन ही 28 देशांची अतिप्रगत इकॉमिक युनियन आहे. 2. या संघटनेच्या युरोझोन या चलनाचा स्वीकार 16 सदस्य राष्ट्रांनी केला आहे.

84 / 999

2009 च्या सुरेश तेंडुलकर समितीच्या शिफारशीनुसार/पद्धतींनुसार 1. दारिद्र्याचे मापन करण्यासाठी ‘अन्न’ या घटकाबरोबरच ‘शिक्षण’ आणि ‘आरोग्य’ यांचा अंतर्भाव करण्याची शिफारस केली. 2. भारतातील दारिद्र्य 37.2% झाले आहे.वरीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

85 / 999

‘राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगा’बाबत योग्य विधान ओळखा. 1. याची स्थापना डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली. 2. ती 12 जुलै 1982 ला करण्यात आली.

86 / 999

‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’बाबत योग्य विधान ओळखा 1. ही 100% केंद्र पुरस्कृत योजना असून 10 व्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आली. 2. त्याचा प्रमुख उद्देश ‘कृषी वृद्धीदर 4% प्राप्त करणे व कृषी व संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनात वाढ करणे’ हा आहे.

87 / 999

‘मिशन इंद्रधनुष्याबाबत’ खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा. 1. ही योजना अन्नधान्यातील स्वयंपूर्णता साध्य करण्यासाठीची योजना आहे. 2. तिची घोषणा 25 डिसेंबर 2014 ला करण्यात आली.

88 / 999

खालील कोणत्या सबसिडींचा अंतर्भाव अम्बर बॉक्समध्ये असणार आहे? 1. सिंचन 2. कीटकनाशके 3. अन्नसुरक्षा 4. कृषी विमा 5. पीक रोगनियंत्रण 6. ऊर्जा

89 / 999

योग्य जोड्या जुळवा. अ गट ब गट च. भूमी 1. वेतन किंवा मजुरी छ. श्रम 2. व्याज ज. संयोजक 3. नफा झ. भांडवल 4. खंड च छ ज झ

90 / 999

चालणाऱ्या चलनवाढीचा वार्षिक सरासरी दर किती टप्प्यांपर्यंत असतो.

91 / 999

ब्रिटिश सरकारने सर्वप्रथम भारतात कागदी चलन केव्हा आणले?

92 / 999

CASA (Current Account & Saving Account) चालु खाते आणि बचत खाते. गुणोत्तरानुसार खालील कोणती विधाने योग्य आहेत. 1. CASA गुणोत्तर कमी होणे म्हणजे एकूण ठेवींच्या प्रमाणात CASA ठेवींचे प्रमाण कमी होणे. 2. CASA गुणोत्तर जास्त होणे म्हणजे बँकांना जास्त दरात ठेवी उपलब्ध होणे. 3. बँकांना चालू खात्यावरील ठेवींवर व्याज द्यावे लागत नाही, तर बचत खात्यातील ठेवींवर जास्त व्याज द्यावे लागते.

93 / 999

खालील करांपैकी राज्यांद्वारे आकारले जाणारे कर ओळखा. 1. खनिजांवरील कर 2. सेवाकर 3. वर्तमानपत्रांची खरेदी-विक्रीवरील कर 4. वीज खरेदी व विक्रीवरील कर

94 / 999

भारताच्या 2013-14 च्या निर्यात रचनेनुसार-खालील वस्तूंची भारताच्या निर्यात व्यापारातील टक्केवारीनुसार उतरता क्रम लावा. 1. अभियांत्रिकी वस्तू 2. रत्ने व दागिने 3. पेट्रोलिअम उत्पादने 4. रसायने

95 / 999

शहरी गैर-शारीरिक श्रम कर्मचाऱ्यांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांकाबद्दल बरोबर विधान/विधाने ओळखा. 1. हा निर्देशांक काढण्यासाठी 180 वस्तू व सेवा विचारात घेतात. 2. यासाठी 1984-85 हे आधारभूत वर्ष मानले जाते. 3. हा निर्देशांक श्रम ब्युरो प्रकाशित करते. 4. शहरी भागातील शारीरिक कष्ट न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेषतः बँका तसेच दूतवासांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची निश्चिती करण्यासाठी हा निर्देशांक काढतात.

96 / 999

खालीलपैकी प्रत्यक्ष कर कोणते? 1. आयकर 2. निगम कर 3. सीमा कर 4. मालमत्ता कर 5. सेवाकर 6. व्यवसाय कर 7. मालमत्ता कर 8. वेगणी कर

97 / 999

योग्य विधान/विधाने निवडा. 1. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेची (CSO) स्थापना 1954 मध्ये करण्यात आली. 2. (CSO) चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. 3. भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप (CSO) करते. 4. कोलकाता येथून मात्र उद्योग क्षेत्राच्या आर्थिक पाहणीचे काम केले जाते.

98 / 999

योग्य पर्याय निवडा.1. सर्वप्रथम फ्रान्सने GST कर प्रणाली अंमलात आणली.2. भारतात GST ची कल्पना 2004 मध्ये विजय केळकर कार्य गटाने मांडली.3. यूपीए सरकारने GST च्या अंमलबजावणीसाठी मार्च 2011 मध्ये 118 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले परंतु संसदेत एकमत होऊ शकले नाही. 4. मोदी सरकारने डिसेंबर 2014 GST चे सुधारीत 112 वी घटनादुरुस्ती विधेयके लोकसभेत मांडले.

99 / 999

एल्बीटी (स्थानिक संस्था कर) न भरल्यास काय कारवाई होते? 1. नोंदणी न करता व्यवसाय चालू ठेवल्यास चुकविलेल्या कराच्या सहापट दंड 2. एल्बीटी न भरल्यास कराच्या 10 पट दंड 3. एल्बीटी न भरल्यास दरमहा 3% व्याजवसुली वर्ष लोटून गेल्यास दरमहा 5% व्याजवसुली.

100 / 999

औद्योगिक कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांकाबद्दल बरोबर विधान/ने निवडा. 1. हा निर्देशांक काढण्यासाठी एकूण 260 वस्तू व सेवा विचारात घेतात. यासाठी 2001 हे आधारभूत वर्ष मानले जाते. 2. हा निर्देशांक काढण्यासाठी एकूण 260 वस्तू व सेवा विचारात घेतात. यासाठी 2011 हे आधारभूत वर्ष मानले जाते. 3. हा निर्देशांक श्रम ब्युरो (Labour Bureau) प्रकाशित करते. 4. हा निर्देशांक भारत सरकारचे अर्थमंत्रालय प्रकाशित करते.

101 / 999

मानवी विकास निर्देशांक हा यातील सरासरी यशाचे मापन करतो. 1. दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य. 2. प्रौढ साक्षरतेच्या संदर्भातील ज्ञान. 3. दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी.

102 / 999

1) रिझर्व्ह बँकेंसदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत. 1. चलनविषयक धोरण तयार करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेकडे असते. 2. रिझर्व्ह बँक"Monetary & Credit Information Review' मासिक प्रकाशित करते. 3. डॉ. रघुराम राजन हे रिझर्व्ह बँकेचे 22 वे गव्हर्नर म्हणून 2013 ला रुजू झाले. 4. नाबार्डमध्ये सर्वाधिक भांंडवल रिझर्व्ह बँकेचे होते आता फक्त 1% वाटा राहिलेला आहे.

103 / 999

खालीलपैकी बरोबर विधान/ विधाने ओळखा. 1. 1 रुपयाची नोट भारत शासनाचे अर्थमंत्रालय छापते. 2. 1 रुपयाची नोट सोडून बाकी सर्व नोटा रिझर्व्ह बँक छापते. 3. 1 रुपयांच्या नोटेवर वित्त मंत्रालयाच्या सचिवाची सही असते. ही नोट अर्थमंत्रालय चलनात आणते. 4. सर्व नोटांवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही असते.

104 / 999

अग्रक्रम क्षेत्रामध्ये कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश होतो? 1. गृह 2. शिक्षण 3. पुननिर्मितीक्षम ऊर्जा 4. सामाजिक पायाभूत सुविधा

105 / 999

बरोबर विधान/ने ओळखा. 1. कलम 180 नुसार राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची निर्मिती करतात. 2. कर उत्पन्नापैकी केंद्र, राज्य व राज्याराज्यांतर्गत करांची विभागणी आयोग सुचवितो. 3. वाय्. व्ही. रेड्डी हे 13 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते. 4. या आयोगाच्या शिफारसींचा कार्यकाल 2015-20 असा आहे.

106 / 999

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा. 1. नॅशनल इश्युरन्स कं. लि. - मुंबई 2. न्यू इंडिया एश्योरन्स कं. लि. - कोलकाता 3. ओरिएन्टल इन्श्युरन्स कं. लि. - चेन्नई 4. युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कं. लि. - नवी दिल्ली

107 / 999

चलनविषयक धोरण ठरवण्याकरिता रिझर्व्ह बँक कोणत्या प्रत्यक्ष साधनांचा वापर करते. 1. रोख राखता प्रमाण(CRR) 2. वैधानिक तलरता प्रमाण (SLR) 3. बँक दर 4. रेपो दर 5. सिमांतिक राखीव सुविधा (MSF) 6. पुर्नवित्त सुविधा

108 / 999

अॅडम स्मिथबद्दल अयोग्य विधान ओळखा. 1. अॅडम स्मिथला अर्थशास्त्राचा जनक म्हणतात. 2. त्यांनी राष्ट्राची संपत्ती हा ग्रंथ लिहिला. 3. त्यांनी अर्थशास्त्राला संपत्तीचे शास्त्र असे म्हटले.

109 / 999

‘आसियान’ (ASEAN) बाबत योग्य विधान ओळखा. 1. या संघटनेची स्थापना 1967 साली झाली. 2. सिंगापूर हा संस्थापक सदस्य आहे. 3. भारताला 1999 साली या संघटनेचे सदस्यत्व मिळाले आहे.

110 / 999

खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा. 1. 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणारा वाटा केंद्राच्या विभाजनयोग्य करांपैकी 42% करण्यात यावा. 2. हा वाटा 13 व्या वित्त आयोगाने सुचवलेल्या वाट्यापेक्षा 12% नी जास्त आहे. 3. 14 व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून राज्यांना मिळणारा वाटा ठरवण्यासाठी ‘लोकसंख्या’ या निकषाला दिला जाणारा भार 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या तुलनेत कमी केला आहे.

111 / 999

गृह किंमत निर्देशाकांबद्दल चुकीचे विधान ओळखा. 1. 2007 मध्ये राष्ट्रीय आवास बँकेने (नॅशनल हौसिंग बँक) देशातील सर्वसाधारण तसेच निवडक शहरीगणिक घरांच्या किंमतीचा निर्देशांक जाहीर केला. या निर्देशांकाला NHB-RESIDEX नाव देण्यात आले. 2. सध्या 26 प्रमुख शहरांमधील RESIDEX तयार केलेला असून, त्यासाठी 2007 हे आधारभूत वर्ष मानले गेले आहे.

112 / 999

बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक (MPI- Multidiamesnsional Poerty Index) खालीलपैकी बरोबर विधान/विधाने ओळखा. 1. MPI निर्देशांक OPHI (Oxford Poverty and Human Development Intiative) ही संस्था मोजत असते. 2. UNDP च्या मानव विकास अहवालात तो प्रकाशित केला जातो. 3. MPI मोजण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान ही तीन आयाम विचारात घेतात. 4. MPI मोजण्यासाठी आरोग्य हा आयाम 2014 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला.

113 / 999

योग्य जोड्या लावा. च) फिलिप्स वक्ररेषा 1. मधगाई व बेरोजगारी संबंध छ) लॉरेंझ वक्ररेषा 2. मागणी व पुरवठा ज) से चा नियम 3. उत्पन्नातील समानता व विषमता च छ ज

114 / 999

‘परकीय थेट गुंतवणुकीस मान्यता असलेली क्षेत्रे’ व त्यामधील ‘गुंतवणूक मर्यादा’ यांच्या जोड्या लावा. क्षेत्र एफ्डीआय् मर्यादा च) संरक्षण क्षेत्र 1) 26% छ) खासगी क्षेत्रातील बँका 2) 49% ज) बांधकाम आणि विकास प्रकल्प 3) 74% झ) एफ्. एम्. रेडिओ 4) 100% च छ ज झ

115 / 999

खालील विधानांपैकी बरोबर विधान/ने कोणती? 1. ग्रामीण भारताचा विकास होण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या आर्थिक उपक्रमांना चालना देेणे. हा 97 वी घटनादुरुस्तीमागचा प्रमुख उद्देश होता. 2. या घटनादुरुस्तीअन्वये राज्यघटनेत भाग 1 VB या नवीन भागाचा समावेश करून सहकारी संस्था स्थापण्याचा मुलभुत हक्क देण्यात आला.

116 / 999

आठव्या पंचवार्षिक योजनेबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

117 / 999

चुकीची जोडी ओळखा.

118 / 999

योग्य जोड्या जुळवा. स्तंभ 1 स्तंभ 2 (अ) हिमायत (i) तरुण (ब) उमीद (ii) स्त्रिया (क) रोशनी (iii) अति डाव्या विचारसरणीने बाधित क्षेत्र (ड) परवाज (iv) दारिद्र्य रेषेखालील अल्पसंख्यांक समाजातील तरुण (अ) (ब) (क) (ड)

119 / 999

हरित स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाची संकल्पना खालील वैशिष्ट्ये दर्शविते: (अ) शाश्वत आर्थिक विकासामुळे पर्यावरणीय (प्रदूषण) व्यवस्था आणि नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता निर्माण होत नाही. (ब) विकासाच्या लाभांचे एकाच गटाला वितरण करणे. (क) दीर्घकालीन आर्थिक कल्याणासाठी प्रोत्साहन देणे. वरीलपैकी योग्य पर्याय निवडा.

120 / 999

योग्य जोड्या जुळवा. स्तंभ 1 स्तंभ 2 (अ) मिक्स्ड रिकॉल पिरीयड (i) यामध्ये 30 दिवसांच्या ठरलेल्या कालावधीतील उपभोगाच्या सर्व वस्तूंच्या आकडेवारीचा समावेश होतो. (ब) मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड (ii) यामध्ये 3 संदर्भ कालावधी वापरतात. (क) युनिफॉर्म रिकॉल पीरियड (iii) 5 प्रकारच्या गैरखाद्य वस्तू 365 दिवसांच्या व इतर सर्व वस्तूंसाठी 30 दिवसांच्या रिकॉल पिरीयड्चा समावेश होतो. (अ) (ब) (क))

121 / 999

सुरेश तेंडुलकर तज्ज्ञगटासंबंधी पुढील विधाने विचारात घ्या आणि अयोग्य विधान ओळखा.

122 / 999

योग्य पर्याय निवडा. (अ) पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) 1997 मध्ये चालू करण्यात आली. (ब) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (TPDS) 1992 मध्ये चालू करण्यात आली.

123 / 999

पुढील विधाने विचारात घ्या.(अ) स्वातंत्र्यानंतर नेमण्यात आलेल्या दारिद्र्याविषयक समित्यांनी दिलेल्या निरीक्षणांवरून असे दिसून येतेकी, दारिद्र्य संकल्पना ही काळानुसार व्यापक होत आहे.(ब) भारतामध्ये दारिद्र्य निर्मूलनासाठी एखादी योजना आखतेवेळी गिनी निर्देशांकाचा वापर केला जातो.योग्य विधान / ने ओळखा

124 / 999

पंचवार्षिक योजनांसंबंधी योग्य विधान/ने ओळखा.(अ) सातव्या पंचवार्षिक योजनेला रोजगारनिर्मितीजनक योजना म्हणून ओळखले जाते.(ब) याच योजनेपासून आदेशात्मक नियोजन सोडून पूर्णपणे सूचक नियोजन पद्धत राबवण्यास सुरुवातझाली.पर्यायी उत्तरे :

125 / 999

सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयामार्फत कोणता/ते विभाग कार्यरत आहेत. अयोग्य पर्याय निवडा.

126 / 999

२०११ च्या जनगणनेनुसार साक्षरतेच्या टक्के वारीनुसार उतरत्या क्रमाने राज्यांची मांडणी करा

127 / 999

अयोग्य विधानांचा पर्याय ओळखा. (अ) भारतातील ग्रामीण लोकसंख्येची साक्षरता ही शहरी साक्षरतेपेक्षा 10% ने कमी आहे. (ब) महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकसंख्येची साक्षरता ही शहरी साक्षरतेपेक्षा 10% ने कमी आहे..

128 / 999

चुकीची जोडी/ड्या ओळखा.

129 / 999

खालीलपैकी कोणत्या जोड्या बरोबर जुळल्या आहेत? (अ) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना - 2000-2001 (ब) पहिला वीस कलमी कार्यक्रम - 1975 (क) संसद आदर्श ग्राम योजना - 02 ऑक्टोबर 2014 (ड) पुरा - 2005

130 / 999

भारतात विदेशी भांडवल (foreign capital) खालीलपैकी कोणत्या मार्गाने प्राप्त होऊ शकत नाही? (अ) विकसित राष्ट्रांकडून मिळणारी आर्थिक मदत (ब) आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थाकडून मिळणारे सुलभकर्ज (क) भारतातील उद्योगांनी भारताबाहेर उभारलेली कार्ये

131 / 999

रंगराजन समितीबद्दल खालील वाक्ये तपासा व अयोग्य वाक्ये ओळखा.

132 / 999

‘समग्र शिक्षा अभियानाची’ खालीलपैकी कोणती उद्दिष्टे आहेत?(अ) शैक्षणिक निष्पादनात वर्धन करणे.(ब) शालेय शिक्षण देताना किमान मानके अवलंबणे.(क) शिक्षणाच्या व्यावसायिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.(ड) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांचे सक्षमीकरण करणे.पर्यायी उत्तरे :

133 / 999

चलनविषयक धोरणामधील खालीलपैकी कोणती संख्यात्मक अप्रत्यक्ष साधने आरबीआय वापरत असते? (अ) रोख राखीव प्रमाण (CRR) (ब) बँक दर (क) बाजार स्थिरीकरण योजना (ड) पुनर्वित्तपुरवठा

134 / 999

सकल प्रजनन / पुनरुत्पादन दर म्हणजे

135 / 999

खालील विधानांचा शाश्वत विकास लक्ष्याच्या अनुषंगाने विचार करा.(अ) शाश्वत विकास लक्ष्ये (SDGs) मध्ये १७ ध्येये आणि १६९ लक्ष्यांचा समावेश आहे.(ब) २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी संयुक्त राष्ट्र आमसभेने त्यांचा स्वीकार केला.(क) ही लक्ष्ये जगातील सर्वच राष्ट् रांना लागू आहेत.योग्य विधाने ओळखा.

136 / 999

मध्यवर्ती Bank आणि सरकारने निर्माण केलेल्या पैशाला काय म्हणतात?

137 / 999

विषमता कमी करणे _________ याचे उद्दिष्ट नाही.

138 / 999

वित्तीय समावेशनासाठी कें द्र सरकारने २००८ मध्ये एक समिती स्थापन केली होती, तिचे अध्यक्ष ---- होते.

139 / 999

चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली.

140 / 999

10व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?

141 / 999

पुढील विधाने विचारात घ्या.(अ) १९६१ पासून २०११ पर्यंत भारताच्या बाल लिंग गुणोत्तरात सातत्याने घट झाली आहे.(ब) २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात ग्रामीण भागातील बाल लिंग गुणोत्तर शहरी भागापेक्षा जास्तआहे.(क) महाराष्ट् रात शहरी भागातील बाल लिंग गुणोत्तर ग्रामीण भागापेक्षा जास्त आहे.वरीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत?

142 / 999

खालीलपैकी कोणती लक्ष्ये 12व्या पंचवार्षिक योजनेत अंतर्भूत होती? (अ) उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर 10% गाठणे. (ब) पायाभूत सुविधांमध्ये जीडीपीच्या नऊ टक्के गुंतवणूक करणे. (क) साक्षरतेतील लैंगिक असमानता दहा टक्क्यांपेक्षा कमी करणे. (ड) बाल लिंग गुणोत्तर 950 करणे.

143 / 999

खालीलपैकी कोणती/कोणत्या एजन्सी भारतातील बेरोजगारीविषयक माहिती देऊ शकते?

144 / 999

खालील विधानांवरून पंचवार्षिक योजना ओळखा. (अ) लक्ष्य-सामाजिक न्याय व समानतेसह आर्थिक वाढ. (ब) योजनांचे एकत्रीकरण व सरलिकरण झाले. उदा. SJGSY (क) प्राथमिक शिक्षणास प्राधान्य. उदा. SSA (ड) SEZ ची स्थापना

145 / 999

जनगणनेसाठी संबोधित शहरांचे निकष कोणते?(अ) जेथे महापालिका, नगरपालिका अथवा कटक मंडळे आहेत.(ब) ज्या क्षेत्राची लोकसंख्या ५००० आहे.(क) ज्या क्षेत्राची लोकसंख्येची घनता ४०० पेक्षा जास्त आहे.(ड) ज्या क्षेत्रातील ७५% पुरुष कामगार हे अर्थव्यवस्थेच्या द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्रात काम करतात.पर्यायी उत्तरे :

146 / 999

लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमण सिद्धांताच्या विविध टप्प्यांबाबत पुढील विधाने अभ्यासा आणि अचूक विधाने ओळखा. (अ) लोकसंख्येच्या पहिल्या टप्प्यात उच्च जन्मदर आणि उच्च मृत्यूदर आढळतो. (ब) लोकसंख्येच्या दुसऱ्या टप्प्यात मृत्यूदर कमी होऊन लोकसंख्येचा विस्फोट झालेला दिसतो. (क) लोकसंख्येच्या तिसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या वाढीचा दर कमी झालेला दिसतो.

147 / 999

लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांतानुसार तिसऱ्या टप्प्यामध्ये __________

148 / 999

हेलिकॉप्टर मनी कशाशी संबंधित आहे?

149 / 999

आर्थर लाफर या अर्थ तज्ज्ञाने ----- आकारणी बाबत लाफर वक्ररेषा मांडली.

150 / 999

रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक वर्ष खालीलपैकी कोणते असते?

151 / 999

खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000 चे उद्दिष्ट नाही?

152 / 999

हम दो हमारे दो' कोणते धोरणाचे उद्दिष्ट्ये आहे?

153 / 999

खालीलपैकी कोणते विधान/ने राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 च्या ध्येय साध्य करण्याच्या संदर्भात योग्य आहे/आहेत? (अ) माता मृत्यू दर प्रति लाख जिवंत जन्मामागे 70 पेक्षा कमी करणे. (ब) शिशू मृत्यू दर प्रति हजार जिवंत जन्मामागे 30 पेक्षा कमी करणे. (क) 14 वर्षांपर्यंत शालेय शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करणे. (ड) संख्यात्मक प्रसूतीचे प्रमाण 100% पर्यंत साध्य करणे.

154 / 999

आपत्ती व्यवस्थापनावरील राष्ट्रीय कार्यकारणी समितीबद्दल योग्य विधाने ओळखा. (अ) ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 8 (1) नुसार स्थापन झाली आहे. (ब) या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.

155 / 999

हरित राष्ट् रीय उत्पन्नाचे मापन करताना कोणते घटक विचारात घेतात?(अ) राष्ट् रीय उत्पन्न(ब) नैसर्गिक संसाधनाचा ऱ्हास(क) पर्यावरणीचा ऱ्हास(ड) लोकसंख्या वाढपर्यायी उत्तरे :

156 / 999

राष्ट् रीय लोकसंख्या धोरण, २००० मध्ये जाहीर केलेली उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी २०१० अखेर गाठावयाचीलक्ष्ये कोणती ?(अ) शिशू मृत्यूदर ३० पेक्षा खाली आणणे.(ब) संस्थात्मक प्रसुतींचे प्रमाण ८०% करणे(क) १ लाख जीवंत जन्मांमागे मृत्यू पावलेल्या मातामृत्यू दर १३० पेक्षा खाली अाणणे.(ड) लोकसंख्येसंबंधीच्या नोंदी १००% पूर्ण करणे.पर्यायी उत्तरे :

157 / 999

राष्ट् रीय उत्पन्नाच्या मोजणीच्या पद्धतींविषयी अचूक विधान/ने ओळखा.(अ) उत्पन्न पद्धतीने काढलेले राष्ट् रीय उत्पन्न बाजारभावाला मोजले जाते.(ब) उत्पादन पद्धतीने काढलेले राष्ट् रीय उत्पन्न हे घटक किंमतींना मोजले जाते.पर्यायी उत्तरे :

158 / 999

1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला निर्माण झालेल्या समग्र आर्थिक आरिष्टाचे मुख्य कारण कोणते?

159 / 999

पुढील विधाने विचारात घ्या.(अ) रंगराजन समितीने दारिद्र्य टोपलीमध्ये अन्न, चार आवश्यक घटक व इतर घटक विचारात घेतले.(ब) रंगराजन समितीने २०११-१२ साठी अन्न या घटकासाठी प्रत्येक दिवसासाठी दरडोई ग्रामीण भागासाठी२१५५ कॅलरी आणि शहरी भागासाठी २०९० कॅलरी हा निकष ठरविला.

160 / 999

पंचवार्षिक योजना व त्यांची नावे यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.योजना नाव(अ) पहिली (i) कृषी व उद्योग योजना(ब) तिसरी (ii) पुनरुत्थान योजना(क) नववी (iii) सामाजिक न्याय व समतेसह आर्थिक विकास(ड) दहावी (iv) शिक्षणअ ब क ड

161 / 999

पंचवार्षिक योजना व योजनेचे प्रतिमान यांच्या जोड्या जुळवा.(अ) दुसरी योजना (i) महालनोबिस(ब) तिसरी योजना (ii) हेरॉल्ड - डोमर(क) सातवी योजना (iii) महालबोनिस - एस. चक्रवर्ती(ड) आठवी योजना (iv) राव - मनमोहन(v) ब्रम्हानंद व वकीलपर्यायी उत्तरे :अ ब क ड

162 / 999

उत्पादन क्षेत्रास देशांतर्गत प्रोत्साहन मिळावे यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ मिशन कोणत्या दिवशी सुरू

163 / 999

खालील विधाने लक्षात घ्या. (अ) इथेनॉल एक अस्थिर ,ज्वलनशील, रंगहीन, किंचित गंध असणारा पदार्थ आहे. (ब) भारतात साखर निर्मिती प्रक्रियेतील उपपदार्थ मोलासेस पासून मुख्यतः इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. (क) 1 एप्रिल 2019 पासून 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री सुरू केली आहे.वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

164 / 999

माहिती तंत्रज्ञान दुरुस्ती अधिनियम 2008 नुसार खासगीपणाच्या उल्लंघनासाठी कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे?

165 / 999

मानव विकास अहवालात कशाचा समावेश होतो?(अ) आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य(ब) ज्ञान मिळवण्याची संधी(क) राहणीमानाचा योग्य दर्जा

166 / 999

पुढील विधाने विचारात घ्या.(अ) २००१-२०११ या काळात महाराष्ट् राचा साक्षरता दर हा ६% ने वाढला.(ब) २०११ मधील महाराष्ट् राचा साक्षरता दर हा भारताच्या साक्षरता दरापेक्षा १०% ने अधिक होता.पर्यायी उत्तरे :

167 / 999

पुढील विधाने विचारात घ्या.(अ) २०१८ च्या महिला दिनी महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुली व महिलांमध्येवैयक्तिक स्वच्छता आणि सॅनिटरी नॅपकीनसंबंधी जाणीव जागृत करण्यासाठी 'अस्मिता योजने'चीसुरुवात केली.(ब) या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांना व किशोरवयीन मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकीन देण्यातयेतात.पर्यायी उत्तरे :

168 / 999

२०११ मधील लोकसंख्येच्या घनतेनुसार महाराष्ट् रातील जिल्ह्यांची मांडणी उतरत्या क्रमाने करा.(अ) चंद्रपूर (ब) गडचिरोली(क) यवतमाळ (ड) सिंधूदुर्गपर्यायी उत्तरे :

169 / 999

महात्मा गांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेबद्दल खालील विधानांचा विचार करा.(अ) याची सुरुवात २००६ मध्ये झाली.(ब) ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना वर्षातून किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देणे, हे या योजनेचेउद्दिष्ट आहे.(क) पुरुष व स्त्रियांना सारखीच मजुरी दिली जाते.(ड) या योजनेअंतर्गत मजुरांसाठीच्या खर्चाचा वाटा कें द्र - राज्यामध्ये ८० : २० असा आहे.वरीलपैकी अचूक विधाने कोणती?

170 / 999

खालीलपैकी कशाचा भांडवली खर्चात समावेश होत नाही? (अ) शासन कर्जे (ब) व्याज (क) गुंतवणूक (ड) अनुदाने व सबसिडी (इ) पायाभूत सुविधा

171 / 999

मनोधैर्य योजना कशाशी संबंधित आहे?

172 / 999

ऑक्टोबर 2020 मध्ये अटल बोगद्याचे उद्‍घाटन हिमाचल प्रदेशात रोहतांग येथे झाले. (अ) मनाली त लाहोल स्पिती 19 किमी लांब बोगदा (ब) B. R. O. (Border Rood Organism) ने काम केले. (क) जगातील सर्वाधिक लांबीची महामार्ग बोगदा आहे. बरोबर विधाने ओळखा.

173 / 999

भारतीय अणुकार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये कोणत्या प्रकारची अणुभट्टी वापरण्यात येते?

174 / 999

इस्रोचे जीएसएलव्ही प्रक्षेपक किती टप्प्यांचे मिळून बनलेले आहे?

175 / 999

अयोग्य जोडी ओळखा.