लेखक आपल्या भेटीला..... - Chanakya Mandal Pariwar

लेखक आपल्या भेटीला…..

‘७५ सोनेरी पाने’
पुस्तकाचे लेखक

श्री. अविनाश धर्माधिकारी
(माजी सनदी अधिकारी) यांचा

महाराष्ट्र दौरा

पुणे: २९ ऑगस्ट
मुंबई: १९ सप्टेंबर
नागपूर: २७ सप्टेंबर
नाशिक: ८ ऑक्टोबर
छ. संभाजीनगर: ९ ऑक्टोबर

Table format

शहर, दिनांक, वेळ, स्थळ
१. मुंबई : १९ सप्टेंबर, सायं ६.१५ , स्वातंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, दादर (प), मुंबई

२. नागपूर : २७ सप्टेंबर, सायं. ६.३० , सुरेश भट सभागृह, नागपूर

३. नाशिक: ८ ऑक्टोबर, सायं. ६ , सायखेडकर सभागृह, नाशिक

४. छत्रपती संभाजीनगर: ९ ऑक्टोबर, सायं. ६, तापडिया नाट्यमंदिरा, छ. संभाजीनगर

अधिक माहितीसाठी संपर्क: 080-69015454/5455