UPSC Results 2018 ( 27 Students Selected)

UPSC

 • Digvijay Govind Bodke

  2018 Rank 54
 • Rohan Laxmikant Joshi

  2018 Rank 67
 • Vallari Mahendra Gaikwad

  2018 Rank 131
 • Pranay Prakash Nahar

  2018 Rank 199
 • Pooja Dinesh Ranawat

  2018 Rank 258
 • Shrinivas Vyankatrao Patil

  2018 Rank 275
 • Suraj Dhananjay Ganore

  2018 Rank 407
 • Swagat Rajkumar Patil

  2018 Rank 486
 • Sagar Nailesh Shah

  2018 Rank 492
 • Bhavesh Anil Sharma

  2018 Rank 502
 • Santosh Vitthal Mali

  2018 Rank 612
 • Parmanand Pravin Darade

  2018 Rank 650
 • Maithili Rajendra Korde

  2018 Rank 663
 • Swapnil Sharad Kothawade

  2018 Rank 678
 • Jayapal Manik Dethe

  2018 Rank 686
 • Prasad Subhash Menkudale

  2018 Rank 692
 • Hemanta Keshav Patil

  2018 Rank 696
 • Kishor Ramchandra Dhas

  2018 Rank 711
 • Rohit Manikrao Gutte

  2018 Rank 734
 • Sachin Dilip Patil

  2018 Rank 762
 • Kiran Gangaram Chavan

  2018 Rank 779
 • Nikhil Dashrath Thawal

  2018 Rank 799
 • Nitesh Kumar

  Nitesh Kumar

  2018 Rank 806
 • Harshal Ramchandra Patil

  2018 Rank 833
 • Mahadev Balkrishna Dharurkar

  2018 Rank 857
 • Pritam Hanmantrao Turerao

  2018 Rank 892
 • Jayant Kishor Mankale

  Jayant Kishor Mankale

  2018 Rank 923